Jon Georg Dale opnar Dei nynorske festspela
Statsråd Jon Georg DaleFoto: Torbjørn Tandberg

Jon Georg Dale opnar Dei nynorske festspela

Statsråd Jon Georg Dale opnar Dei nynorske festspela i år.

– Han er ein tydeleg nynorskbrukar i regjeringa Solberg og eit av dei største partia i landet. Difor passa det godt å invitere han, og vi trong ikkje akkurat å overtale han, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet. Festspela opnar torsdag 29. juni i Ørsta.

Frå første dag som mat- og landbruksminister sette Dale ein språkleg standard for bruk av nynorsk i departementet. Nettopp Mat- og landbruksdepartementet har over tid vore blant dei betre i bruk av nynorsk, seier Øvereng. Han veit det har gjort inntrykk på mange at Dale har vore så tydeleg i si sak.

Dei nynorske festspela er 25 år i år, og blant dei mange opningstalarane er Jon Georg Dale den sjuande statsråden som har fått denne æra.

Kjøp billettar til opningshøgtida her