Festspeldiktarar 2020

Stein Versto og Odd Nordstoga skal vere festspeldiktarar under Dei nynorske festspela 11.–14. juni 2020. – Vi gleder oss til å vise fram to viktige norske diktarar. Versto og Nordstoga har to sterke litterære røyster, og begge desse skal få merksemd under Festspela 2020. I tillegg skal vi vise fram kor stor kunst det kan […]