Festspeldiktarar 2020

Stein Versto og Odd Nordstoga skal vere festspeldiktarar under Dei nynorske festspela 11.–14. juni 2020.