Blog

This sub content title section you can add you real content.

Bilete av Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen

Digital festspelsamtale om rasisme

Dei nynorske festspela er i år digitale. Nynorsk kultursentrum publiserer jamleg nye bidrag i form av både tekst, video og lyd på nynorsk.no. Fredag 5. juni kjem ein episode til den nye podkasten «Nynorsk no», som tematiserer litteratur om rasisme i USA og også ser denne problemstillinga frå eit norsk perspektiv.

Dei nynorske festspela vert digitale

Dei nynorske festspela vert digitale Virusutbrotet gjer at Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet, Ørsta og Volda vert avlyst. – No planlegg Nynorsk kultursentrum i staden eit digitalt tilbod utover våren og sommaren, og nye opplevingar til hausten, seier direktør Per Magnus F. Sandsmark. Dei digitale festspela 2020 I mai, juni og juli 2020 gjennomfører […]