Blog

This sub content title section you can add you real content.

Festspelpasset 2020

Den beste festivalopplevinga får du med festspelpass! Festspelpasset gir deg fri tilgang til alle arrangement i regi av Dei nynorske festspela.  Frå 11. til 14. juni feirar Dei nynorske festspela nynorsk  språk og litteratur og det norske dialektmangfaldet gjennom samtalar, lesingar, konsertar og meir.  Med festspelpasset slepp du inn på alle arrangement så sant der […]