Blog

This sub content title section you can add you real content.

Sigmund Løvåsen

Sigmund Løvåsen er årets festspeldiktar

Sigmund Løvåsen er årets festspeldiktar Festspeldiktar Sigmund Løvåsen. Foto: David Aasen / Samlaget Festspela blir gjennomført 10.–13. juni 2021 med festspeldiktar Sigmund Løvåsen. Nynorsk kultursentrum og Aasentunet legg planar innanfor gjeldande rammer og omsyn til smittevern, og lovar ei trygg oppleving. I 2020 blei Festspela i hovudsak gjennomført digitalt, med nokre fysiske arrangement på hausten […]

Bilete av Tore Renberg

Avsluttar «Etterspela»: ​Ein kveld med Tore Renberg på Ørsta kulturhus

Avsluttar «Etterspela»: ​Ein kveld med Tore Renberg på Ørsta kulturhus Tore Renberg, foto: Hilde Renberg Det har vore eit annleis år også for Dei nynorske festspela. Etter Digitale festspel 2020 i sommar har arrangementsrekka «Etterspel» gått gjennom hausten. Den vert avslutta med Tore Renberg på Ørsta kulturhus komande fredag. Etter fleire fulle hus – innanfor gjeldande rammer og […]

Bilete av Camara Lundestad Joof og Kristina Leganger Iversen

Digital festspelsamtale om rasisme

Dei nynorske festspela er i år digitale. Nynorsk kultursentrum publiserer jamleg nye bidrag i form av både tekst, video og lyd på nynorsk.no. Fredag 5. juni kjem ein episode til den nye podkasten «Nynorsk no», som tematiserer litteratur om rasisme i USA og også ser denne problemstillinga frå eit norsk perspektiv.

Dei nynorske festspela vert digitale

Dei nynorske festspela vert digitale Virusutbrotet gjer at Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet, Ørsta og Volda vert avlyst. – No planlegg Nynorsk kultursentrum i staden eit digitalt tilbod utover våren og sommaren, og nye opplevingar til hausten, seier direktør Per Magnus F. Sandsmark. Dei digitale festspela 2020 I mai, juni og juli 2020 gjennomfører […]