Festspelgudsteneste i det fri
Festspelgudsteneste i Aasen-tunet 2017Foto: Malin N. Kvamme

Festspelgudsteneste i det fri

11.00–12.00 Ivar Aasen-tunet
Preike ved Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros. Musikk ved kantor i Ørsta og Ørsta kyrkjekor. Lesing ved Carl Frode Tiller

Arrangør: Ørsta sokneråd i samarbeid med Volda sokneråd

Søndag 16. juni
11.00–12.00 Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet
Gratis