Festsprell: På Barneboktua
Lesestund på HøgetuaFoto: Laila Walseth Lid

Festsprell: På Barneboktua

13.00–13.30 Høgetua, Ivar Aasen-tunet
Allsong: «Eg og du i sol og vind» av Hilde Myklebust/Siril M. Hauge. Høgtlesing frå Ulla av Anna R. Folkestad

Søndag 16. juni
13.00–13.30 Høgetua, Ivar Aasen-tunet
Gratis