Songen om kysten (2000)

Livet langs kysten er eitt av dei viktigaste emna i litteraturen på nynorsk og dialekt.

I utstillinga kjem både kvinner og menn til orde, og gjennom tekstar frå det 20. hundreåret følgjer vi kystfolket i ulike landsdelar frå kvardagslivet inne på land til det tidvis dramatiske livet ute på havet. Utstillinga viser korleis livet langs havkanten har vore skildra i litteraturen. Til utstillinga er det laga ein CD med songar om kysten. 
Songen om kysten (2000)
Plansje frå utstillinga. Foto Gaute Hareide

Utstillinga blei opna i november 2000.