147 Hans Conrad Thoresen, 15.10.1851

Indskrift i Bøgerne.
 
Til Hr. Pastor H. C. Thoresen, med Erkjendtlighed og Høiagtelse fra Forfatteren.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Kladd.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008