Carl Werner, 18.9.1848

S.T.

Herr Ivar Aasen!

 

Vi tillade os herved at tilstille Dem Overslag over Lexiconnet pr. Ark, som afleverede Prøve, der vil udgjøre, med 500 Oplag...... 8 Spd. 84 s

Papiret 1 -- 108.....

10 Spd 72 s

med 1000 Oplag ..... 10 Spd 72 s

Papiret 3 --- 96

14 -- 48

 

Christiania, d 18de Septbr 1848

 

Ærbødigst

Carl F. Werner & Comp.

[Utanpå]

S.T.

Herr Ivar Aasen!

Christiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]