Feilberg og Landmark, 1848

St.

Hrr Iver Aasen.

 

Da vi ere i færd med at trykke et almindelig norsk Forlagscatalog, og Deres Grammatik efter al Sandsynlighed vil blive færdig ligesaa tidlig som Cataloget, saa ønskede vi nødig at Deres Bog ikke skulde findes deri; vi ville derfor være saa frie at bede Dem om De velvilligen vilde opgive os hvilken Titel Deres Grammatik kommer til at føre, for at vi i det første Ark af Cataloget, der allerede er færdig til Trykning, kunde optage Deres Bog, med hvilken naturligviis ikke vilde blive tilføiet Priis, men derimod Ordene: "under Pressen"; dersom det sandsynlige Arkeantal tillige kunde opgives, vilde det være os kjært, da isaafald ogsaa den sandsynlige Størrelse kunde anføres.

Vi skal først i næste Uge gjøre en Forskrivning af Typer; det vilde da være os kjært om vi kunde blive underrettede om hvilke accentuerede Bogstaver der vil komme til at blive benyttet til Deres Ordbog, da vi for det mulige Tilfælde, at vi fik Trykningen af dette Værk, gjerne vilde være saaledes forberedede, at vi uden Hindring kunde paatage os det.

Med sand Agtelse

ærbødigst

Feilberg & Landmark

 

[Utanpå:]

St

Hrr Iver Aasen

Christiania

 

[Udatert, men har seinare fått påskrifta "1848"]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]