Feilberg og Landmark, 19.7.1849

Christiania den 19de Juli 1849

 

S.T.

Hr Ivar Aasen.

 

Hermed have vi den Fornøielse at sende Dem en Afregning over Salget af Deres Grammatik til 30te Juni 1849, hvorefter De haver tilgode 89 Sp 24 s. Vi vedlægge 50 Spdl med venskabeligt Anmodning om at Resten maa henstaa en kort Tid endnu; skulde De imidlertid ønske Restbeløbet til en bestemt Dag, bedes De have den Godhed at underrette os herom.

 

Med sand Agtelse

ærb. og forb.

Feilberg & Landmark

 

[Utanpå]

S.T.

Hr Ivar Aasen

Christiania

 

Hermed 50 Spd.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]