Anders Velle, 18.7.1876

Ørstenvig d. 18de Juli 1876

 

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen!

 

Kjære gamle gode Ven!

 

Jeg haaber Du undskylder at jeg herved anmoder Dig om at tjene mig i følgende Anledning.

Handelsbetjent Knudsen skriver idag eller i Morgen et Brev til min Søn Johannes hvori han underretter om at en fjærding med saltet Lax idag bliver sendt med Dampskib fra Volden til Kristiania. Da jeg nu antager at Johannes med Familie befinder sig paa Ringerike, saa kan det hende at en Tid vilde hengaa førend han fik vide om denne Sendelse. Det er derfor min Begjæring til Dig at Du godhedsfuld vil underrette ham snarest mulig herom, enten ved i Hans Hjem at faa fat i Knudsens Brev og sende ham eller selv tilskrive ham nogle Ord herom. Modtag min kjærligste Hilsen.

Din gamle Ven

A. Velle

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]