Christian Holst, 9.6.1871

                                                                                       Christiana d. 9. Juni 1871.
Fra Overintendant Kammerherre Holst.
 
Ifølge naadigst Befaling giver jeg mig den Ære at overlevere Dem fra Hs. Majestæt Kongen "Medaillen litens et artibus" som en Anerkjendelse af Deres Fortjeneste af det "Norske Folkesprogs videnskabelige Studium".
 
Hr. Ivar Aasen
 
Ærbødigst
Chr. Holst.  
 
-
Brev nr. 21, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009