Departementet, 13.7.1874

[Trykt på brevarket:

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet]

 

Under Behandlingen af den Kongelige Proposition angaaende Oplysningsvæsenets Understøttelsesfonds Budget for indeværende Budgetaar har Storthinget bevilget Dem fast Lønstillæg med 200 Specidaler aarlig fra 1ste April d.A. at regne.

Denne Storthingsbeslutning er ved Kongelig Resolution af 10de denne Maaned naadigst befalet tagen tilfølge, hvilket herved meddeles.

Christiania den 13 Juli 1874

 

Essendrop

Horn

 

Til

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen!

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]