Matias Skar, 30.5.1874

Ivar Aasen.

 

Kunde de gjera med den Tenesta å senda meg "Müllers Saga-Bibliothek" 1ste Bind, um eg skulde freista med eit Fyreord til "Viglund"? Takk fyr Dykkar Råder, eg skal fylgja deim. Med venleg Helsing

 

Matias Skar

 

30/5 74

 

Bustad: Ulefos, Skien

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]