T.O.B. Knudsen, 8.10.1871

Aalesund d. 8de Ocbr 1871

 

Hr. I Aasen!

 

Undertegnede beder sin Frihed med disse Par Ord tilegnet. Vi have ikke seet hinanden, men dog engang underholdt os med hinanden. De var nemlig i sin Tid saa snil at besvare min Foresprøgsel om Aakre.

Maatte De ville gjøre mig den Ære at holde vedlagte mit Blad, om det udkommer! Maatte De saa finde det anbefalelses værdigt!

I disse "skrivende Tider", skal nu ogsaa jeg forsøge mig som Bladudgiver. Maatte nu Godtfolk velvilligen ville bistaa mig!

Med sand Høiagtelse forbindtligst og ærbødigst

T.O.B: Knudsen

 

[Utanpå]

Hr Ivar Aasen!

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]