Torkjell Mauland, 11.10.1878

Amtsskolen i Ryfylke,

Vea pr. Kopervik, 11. Oktober 1878

 

Hr. Ivar Aasen!

 

Hoslagt tillader jeg mig at sende Dem endel ordsprog fra Jædren. Jeg har samlet dem for flere aar siden og i de sidste aar tildels forøget samlingen, naar jeg har været hjemme i ferierne, alt bare for egen fornøielse. Hr. Hans Ross fik se, at jeg havde en saadan Samling; han tog fra mig endel vuggevers o. lgn. og tog det løfte af mig at jeg skulde sende Dem ordsprogene. Det er af den grund, jeg vover at gjøre det nu. Kan De faa noget brug for dem under ordningen af Deres ordsprogsamling, vil det være mig kjært.

Da det ikke voldte mig stort mere bry, har jeg skrevet dem ned saa nær udtalen, som det har været mig muligt. De forandringer, jeg har gjort har jeg gjort bemærkning om i margen.

Jeg har ikke havt tid til at se efter i Deres "Norske Ordsprog" hvilke af de her optegnede De før har. Heller ikke har jeg havt tid til at ordne dem hverken efter indhold eller alfabetisk. Jeg sender derfor afskrift af den samling, som er bleven til tilfældigt og efterhaanden, idet jeg dels tror, at det kan have sin interesse for Dem at se den jæderske form paa forhen kjendte ordsprog og dels maa antage, at dersom De skulde kunne gjøre brug af nogle af dem, saa vil De vistnok have lidet gavn af min ordning, da De vel følger en anden.

Da jeg har glemt Deres adresse sender jeg dette til Mallings forlagsboghandel, idet jeg haaber, at De derfra vil kunne faa det letvindt.

Med megen agtelse

ærbødigst

Torkell Mauland

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]