Anonym, 23.9.1881

Til
Hr. Ivar Aasen!
Da jeg har erfaring for, at De oftere har taget Dem af Hovden, naar han har været i Nød, tager jeg meg herved den Frihed at gjøre Dem opmærksom paa, at det nu staar overordentlig smaat til med ham. Han er desuden syg, og der er Grund til at tro, at han er bleven klein paa Grund af Mangel. Thi der gaar længre Tid hen, han ikke har Mad.
Desuden tør jeg ærbødigst anmode Hr. Aasen om at foreholde Hovden, at han benytte sin Tid godt, da han lettelig kan risikere, at det gaar ham uheldigt til forestaaende Examen, ifald han ikke læse flittigt, den Tid han har igjen. Hovden bor fortiden i Osterhauggaden No. 8 – 2 Etage.
Som en gammel ven af Hovden skriver jeg dette til Dem – desværre er jeg selv ikke i den Situation, at jeg kan hjælpe ham – ellers skulde jeg naturligvis ikke have henvendt mig til Dem.
Da jeg er Dem ubekjendt tillader jeg mig ikke at nevne mit Navn og tegner
Med Høiagtelse i Ærbødighed
en af Deres Beundrere.
Kristiania 23/9 81

Til

Hr. Ivar Aasen!

 

Da jeg har erfaring for, at De oftere har taget Dem af Hovden, naar han har været i Nød, tager jeg meg herved den Frihed at gjøre Dem opmærksom paa, at det nu staar overordentlig smaat til med ham. Han er desuden syg, og der er Grund til at tro, at han er bleven klein paa Grund af Mangel. Thi der gaar længre Tid hen, han ikke har Mad.

Desuden tør jeg ærbødigst anmode Hr. Aasen om at foreholde Hovden, at han benytte sin Tid godt, da han lettelig kan risikere, at det gaar ham uheldigt til forestaaende Examen, ifald han ikke læse flittigt, den Tid han har igjen. Hovden bor fortiden i Osterhauggaden No. 8 – 2 Etage.

Som en gammel ven af Hovden skriver jeg dette til Dem – desværre er jeg selv ikke i den Situation, at jeg kan hjælpe ham – ellers skulde jeg naturligvis ikke have henvendt mig til Dem.

Da jeg er Dem ubekjendt tillader jeg mig ikke at nevne mit Navn og tegner

Med Høiagtelse i Ærbødighed

en af Deres Beundrere.

 

Kristiania 23/9 81

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]