Departementet, 16.5.1881

[Trykt på brevarket:

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Departement for Kirke- og Undervisnings-Væsenet]

 

Under 7de d. M. har det behaget Hans Kongelige Høihed kronprinsregenten at befale tagen tilfølge en af Storthinget under 9de f. M. fattet Beslutning om, at Deres Lønning forhøies til 3000 Kroner, fra 1st Juli d.A. at regne.

Hvilket herved meddeles med Tilføiende, at Lønningen fra nævnte Termin bliver at udrede af Statskassen istedetfor, som hidtil, af Oplysningsvæsenetes Fond.

Man skal derfor anmode Dem om for Finantsdepartementet at opgive, hvor og i hvilke Terminer De ønsker at faa udbetalt bemeldte Løn.

 

Christiania den 16 mai 1881

J Holmboe

 

Horn

 

Til

Sprogforskeren Ivar Aasen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]