Det Norske Samlaget, 14.11.1882

Fra Styret for det norske Samlaget

 

Til Forhandling om, hvad der fra Samlagets Side bør foretages med Hensyn til Bibeloversættelsen i næste Budgetaar, tillader Styret sig at anmode Dem om en Sammenkomst i Statsrevisionens Lokale, Storthingsbygningens 1ste Etage, Lørdag den 18de ds. Kl. 7 ½ Aften.

 

Kristiania den 14de Novbr. 1882

Andr. Hølaas

p.t. Formand

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]