Det Norske Samlaget, 7.1.1880

Møte i det Norske Samlag i morgon Kveld, Thorsdag den 8de Jan, kl. 8 til Dryfting av Tilbod um Bøker til Utgjeving i 1880.

Møtet vert haldet hjå meg, Sydre Gata No 8, Grünerlykkja, 3dje Høgdi.

Kristiania, den 7de Jan. 1880.

Med Vyrdnad

Andr. Hølås

p.t. Formann

 

[Nedst på arket]

Hr. Ivar Aasen

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]