Feilberg og Landmark, 30.11.1886

Kristiania den 30. November 1886

 

Hr. Stipendiat Ivar Aasen

 

til Feilberg & Landmarks Konkursbo

Debet Kredit

Spd. s. Spd. s.

1856 Marts 13 for Beholdning: 210 Prøver af Landsmaalet a 48 s netto 36 s 63 00

Mai 17 " modtaget 500 Norske Ordsprog a 72 s netto 54 s 225 00

An Udleveret 20 - - do - - 9 00

" Heftning af 475 - - do - - 15 100

" Indbinding af 25 - - do - - 3 90

1881 Oktbr 22 " Udlev. til Malling 70 - - do - - a 72 sno 54 s 31 60

" Beholdning 262 - - do - - 117 108

Saldo Spd. 110 2

288 00 288 00

pr Saldo Spd. 110 2

" Beholdning: 262 Ordsprog til nedsat Pris a 45 s ÷ 25 % 73 83

1886 Novbr 30 " Remitteret 2 - - do - - a 45 s - - 0 68

" Bøger ifølge vedlagte Regning 32 34

Saldo Spd. 150 103

183 85 183 85

pr Saldo Spd 150, 103 s eller i Kroner 603 43

der bliver indmeldt i Skifteretten

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]