Julius Gude, 5.11.1882

Hr. Ivar Åsen!

 

Foruden at sende Dem mit tak for Deres velveillige svarskrivelse, som i nævnte spørgsmaal gav mig god retledning, væsentlig derved, at jeg fandt min ufuldstændige og uklare opfatning greiet bedre ut, må jeg også få lov til at rette et udtryk i mit første brev, som jeg der ikke lagde bræt nok på, nemlig om Stockholmsorthographien; med undtagelse af de uvæsentlige små bogstave og å'et, de første givne ud for en lettelse, har jeg blot optaget gjennemførelsen af det bløde k og g, altså uden j, foran alle linde vokaler, hvad jeg fandt følgerigtigt, og dette har jeg også i mit manuscript i landsmålet gennemført i alle forstavelser, med tone, idet jeg troede i Deres grammatik §§ 36 og 37 dertil at kunne tage lov, især efter 37 Anm. sidste del, – hvorefter jeg forstod det som noget vi skulde stræbe hen til. Med min smale sprog- og dialektkundskab har jeg også altid ærgret mig over de mange vilkårligheder i de såkaldte landsmålsbøger, og har ladet meg det være magtpåliggende i dette mit arbeide at følge strengt Deres ordbog og grammatik.

 

Deres ærbødige

Julius Gude

 

 

Frosta 5.11.82

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]