Mathias Askevold, 21.7.1882

Bergen den 21de Juli 1882

 

Hr Ivar Aasen!

 

I længere Tid har jeg forsøgt at samle til min Bogsamling alle norske Digteres Arbeider fra den første Tid indtil nu. Efter omtrent at have faaet dette mit Forsøg i den forønskede Grad fuldført, er jeg nu begyndt at samle samme Digteres Billeder i et Kunstneralbum. I denne Anledning er jeg herved saa fri at gjøre en Henvendelse til Dem, om De godhetsfuld vil imødekomme mit Ønske om muligen at kunne erholde Deres Portræt, paa hvilken Maade jeg derved kunde se min Ide realiseret, nemlig at have saavel Digterens Portræt som hans samlede Skrifter.

Med megen Agtelse

i Ærbødighed

Mathias Askevold

 

Adresse:

Kjøbmand H.H. Krohn

Bergen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]