Niels Michelsen, 28.2.1883

Aalesund 28de Februar 1883
Min kjære gamle Barndoms Ven Ivar Aasen, 
Christiania
Idag har jeg modtaget brev fra min kjære Søn Johan som nu fortiden opholder sig i Christiania for at fortsætte sine Studier, og da jeg desverre, fudstændig mangler evne, til at støtte ham med Pengemidler, har jeg ofte været bekymbret for ham, med hensyn til hans existens, Idag fortæler han mig i sit brev, at du kjære ven nu atter igjen har hjulpet ham med 25 Kroner, og det, til hvad du tidligere har hjulpet ham med, jeg framlegger her min hjærteligste og skyldigste Tak, ja Tak og tusunde Tak for alt, jeg skulde glæde mig, dersom bare nu Johan kunde ret gjøre sig verdig, til venners hjelp, han har nu ikke andet at stole paa, end goddædige mænds hjelp at støtte sig til, og dertil sin egen flid og arbeidsomhed, for engang at opnaa en fuldstændig Stilling, i Livet, om Herren dertil vil forunde Helbred og Liv. – Undskyld mig kjære ven, at jeg er saa fri at bede dig, at tale med en eller flere formuende Mænd du kjænder, om at hjelpe min Johan med en liden Understøttelse, indtil han kunde opnaa sin Exsamen, som ordsproget lyder Mange kan hjelpe En, men En kan ikkje hjepe mange, tilgiv kjære Ven, hvad jeg her har ytret, og beder jeg dig, er det muligt for dig slaa ikke Haanden af min kjære Søn Johan, Gud lønner dig derfor, – Jeg er nu en Gamel Mand, og har slit og slæbt mig klar, og nu paa mine Gamledage ser det ikke særdeles lyst ud for mig, vor tids forfærdelige Conkurangse, i alle de verdens Forretninger, der nu drives, gjør at jeg gaar, Atktete naa dei andre gjæ fram, Livet er nu engang saaledes, at det er vexlende for os Alle, og Lykke og Ulykke, skifter ofte plads med hinanden, Jeg faar nu slutte for denne Gang, med en hjærtelig Hilsen fra mig og Familie.
Din Forbundne
N Michelsen

Aalesund 28de Februar 1883

 

Min kjære gamle Barndoms Ven Ivar Aasen,

Christiania

 

Idag har jeg modtaget brev fra min kjære Søn Johan som nu fortiden opholder sig i Christiania for at fortsætte sine Studier, og da jeg desverre, fudstændig mangler evne, til at støtte ham med Pengemidler, har jeg ofte været bekymbret for ham, med hensyn til hans existens, Idag fortæler han mig i sit brev, at du kjære ven nu atter igjen har hjulpet ham med 25 Kroner, og det, til hvad du tidligere har hjulpet ham med, jeg framlegger her min hjærteligste og skyldigste Tak, ja Tak og tusunde Tak for alt, jeg skulde glæde mig, dersom bare nu Johan kunde ret gjøre sig verdig, til venners hjelp, han har nu ikke andet at stole paa, end goddædige mænds hjelp at støtte sig til, og dertil sin egen flid og arbeidsomhed, for engang at opnaa en fuldstændig Stilling, i Livet, om Herren dertil vil forunde Helbred og Liv. – Undskyld mig kjære ven, at jeg er saa fri at bede dig, at tale med en eller flere formuende Mænd du kjænder, om at hjelpe min Johan med en liden Understøttelse, indtil han kunde opnaa sin Exsamen, som ordsproget lyder Mange kan hjelpe En, men En kan ikkje hjepe mange, tilgiv kjære Ven, hvad jeg her har ytret, og beder jeg dig, er det muligt for dig slaa ikke Haanden af min kjære Søn Johan, Gud lønner dig derfor, – Jeg er nu en Gamel Mand, og har slit og slæbt mig klar, og nu paa mine Gamledage ser det ikke særdeles lyst ud for mig, vor tids forfærdelige Conkurangse, i alle de verdens Forretninger, der nu drives, gjør at jeg gaar, Atktete naa dei andre gjæ fram, Livet er nu engang saaledes, at det er vexlende for os Alle, og Lykke og Ulykke, skifter ofte plads med hinanden, Jeg faar nu slutte for denne Gang, med en hjærtelig Hilsen fra mig og Familie.

Din Forbundne

N Michelsen

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]