Det norske Studentersamfund, 5.8.1893

Hr. Ivar Aasen! Det norske Studentersamfund gjennem sin Bestyrelse tillader sig herved at lykønske Dem i Anledning af Deres 80 aarige Fødselsdag. I taknemlig Følelse af den store Betydning, Deres Arbeider har havt for den nationale Sag, og navnlig for Sprogudviklingen, ønsker vi Dem en blid Alderdom. Deres Navn vil blive uforglemmeligt i vort Land.
 
I Studentersamfundets Bestyrelse den 5te August 1893.
 
Hj. Michelsen
p. t. Formand.
/ Krog Steffens.  
 
-
Brev nr. 29, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg på UBO, brevsamling nr. 174.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009