Jon Flatabø, 24.12.1894

Oslo, Gøteborggt 7 III

24.12.94

 

Til

Herr Riksstipendiat Ivar Aasen!

 

Dar vantar meg plent 10 Kr. til Husleigo idag, som eg inkje orkar skaffa, fyr eg faar trykt "Signe", som no kjem ut paa P. Omtveits (Omtvedts) Forlag, og kunde I hjælpa meg no og med so mykje, skal eg inkje gløyma bitala eit større Avdrag, naar eg faar dei Pengar, som eg er lovt, daa Boki verd færdig.

Ei god og glad Jol!

Med høgste Vyrdnad

Dykkar Jon Flatabø

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]