Jon Flatabø, 30.9.1892

Paavising

Eg er skuldig Ivar Aasen 30, treti Kronur, som eg pliktar meg at bitala naar Trykkesaki mi er paadømt, tillikamed 5, fem Prosent Renter frå Dato.

 

Kristiania, 30te Septbr. 1892. Jon Flatabø

 

Dertil 2, to Kroner bekommet. J. Flatabø.

 

Idag paa same Vilkar laant 4, fire Kroner.

Kra, 7.10.92

Jon Flatabø

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]