Kristiania Flagsamlag, 5.8.1893

Kristiania 5te August 1893.
 
Hr. Ivar Aasen! Vi har idag hejst vort norske Flag for igjennem dette at sende Dem vor Tak og vise Dem den Hæder, vi alle er Dem skyldig.
 
I Ærbødighed
Kristiania Flagsamlag.
For Flagsamlaget, Halfdan Johnsen, O. A. Wilhelmson.  
 
-
Brev nr. 31, «Nokre brev til Ivar Aasen 1852-1893», i Brev og dagbøker ved Reidar Djupedal.
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Originalen ligg i Aasenmuseet i Ørsta.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009