Kristofer Randers, 11.3.1890

Kristiania, 11 marts 1890

 

Hr. Ivar Aasen!

 

Tør jeg – i anledning af en reisehaandbog over Søndmøre, som jeg for tiden har under udarbeidelse, – anmode Dem om vilvilligt at meddele mig, om en stor hule (men mørk og med trang aabning) som Dolsteinshulen paa Sandø rettelig heder Dolsteinsholet eller D-hola, – altsaa om det sidste sammensætningsledd er "eit hol" eller "ei hole" (hola). – Stipendiat H. Reusch, som har krevet en afhandling om de Søndmørske huler, skriver (uden at han dog nu tør fastholde rigtigheden deraf): -holet. Men jeg er i tvil, om dette kan være rigtigt. Jeg antog, at "eit hol" bare brugtes om et mindre hul, og det, som vi paa bysproget kalder "hule", af landsfolk maatte kaldes "hole". Men om dette er saa i sin almindelighed, er det jo rigtignok ikke dermed givet, at det ikke kan hede "Dolsteinsholet" – enten fordi denne specielle hule, som sagt, bare har et hul til indgang?, eller fordi dette er Sprogbrugen i Søndre Søndmøre, hvor jeg er lidet kjendt. – Brugen er jo i seg selv ikke af stor betydning. Men da jeg nødig vilde begaa nogen feil i dette Stykke, vilde jeg være den taknemmelig, om De, som sandsynligvis kjender sprogbrugen med størst sikkerhed, i et par ord vilde meddele mig Deres mening om Sagen.

 

Ærbødigst

Kristofer Randers

Adr. Indredepartementet

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]