Mons Litleré 21.11.1891

Det er Arne Garborg sitt ynskje, at alle bidrag, som vert teiknad, skal innsendast til meg. Dette er De bra å minnast, når De avsluttar innsamlingi.

Med vyrdnad

Mons Litleré

 

[Andre sida av brevkortet]

Til Herr Ivar Aasen

Kristiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]