Paal Kjilland 20.11.1890

Kjære Hr. Ivar Aasen,

Kristiania

 

Eg ville gjerne hava eit Ord fraa Dykk um "Sysvorti", naar eg no skal til aa arbeida fyr henne no ved Aarsskiftet. Kunde de faa Tid til aa senda meg eit, ville eg vera takksam for det.

Med dei beste Ynskje fyr Dykk,

med Vyrdnad og Takksemd

 

Dykkar

Paal Kjilland

 

Fyresdal, Telemorki 20/11 1890

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]