Rispur.

Ein Sakførar, som var svært liten i Vokstren, var Vitne fyr Retten. Domaren, som var ein høg, svær Mann, spurde honom um hans Namn og Stand, og daa den vesle hadde svarat paa det, sagde Domaren: ”du Sakførar? deg kunde eg daa putta nedi Vestefikka mi”. ”De kunde væl det”, sa den vesle, ”men dersom de gjorde det, so kunde eg trygt segja, at De hadde meir Jus i Lumma enn i Hovudet.”


Frå Fedraheimen 04.01.1879
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum