[Hr. Redaktør.]

Daa fleire heruppe ymtar um, at det skal vera eg, som hev skrivet um Stortingsvalet fyr Thelemarksfylkje i No. 31 af Fedraheimen f. d. A. under Merkjet 6 +, bed eg Redaktionen frigjera meg.
           
Seljor 16/ 6 79.               
 
P. Pedersen.
 
 
Hr. P. Pedersen er ikkje Forfattar av det nemnde Stykket.                                   Bladstyret.