Eit NB. fyr Telemarksveljararne.

Sakførar Bentsen er flutt paa Landet. No maa Ein segja, at Telefylket hev godt aa velja i, so dersom Valet gjeng som det skal, kann dei faa ein fin Repræsentation. Rinde, Thomesen og Bentsen maa alle vituge Folk røysta paa, og so gjeld det berre aa finna ein Fjordemann. Tru ikkje Haukom er den, som hev best Von um aa samla Røysterne? -
                                               
Ikkje-Telemarking.