Fraa Bygderne. [Selljord]

Selljord i Juni. No lakkar det til Valmannsvalet. Daa maa de endeleg velja frilyndte Valmenn, og ikkje slike, som vil røysta paa Hafsten og Cappelen. Eg hev tenkt paa til Valmenn fyr Selljord:
 
1. Bonde Sigurd Sundbø,
2. Bonde Jørund Telnes
- elder Klokkar Olav Sveinsson. Desse Kararne er støde og fullt paalitande.
                                               
H. E.