[I Anledning af Stykket]

I Anledning af Stykket Balach og Bileam Anno Christi 1880 maa det være mig tilladt at oplyse, at hin Nabopræst ikke, som der berettes, var budsendt eller anmodet om at besøge Kvindeforeningen i ei Fjellbygd, men var kommen af egen Tilskyndelse for at gjøre sig bekjendt med dens Indretning, da han ønskede at oprette en lignende i sit eget Præstegjæld.  Den paaankede Yttring i Bibellæsningen er misforstaaet.  Fra Talerens Side var den ikke ment at skulle have nogen Adresse til Foreningen for Santhalmissionen, og saaledes blev den heller ikke i Almindelighed opfattet.
                       
Presten i ei Fjellbygd. 
 
 
Bldst. hev fenget tilsendt eit annat Stykkje og, som ber paa same Leidi som dette. Det er fraa den Bygdi, der Bileam skulde høyra heime, og stemmer i alle større Ting med dette her. Difyre kann det væl ikkje vera verdt aa taka det upp no; Saki er knapt so stor, at her bør gjerast nokon Bladstrid um henne. Det er hyggjelegt aa høyra, at Soga ikkje var so leid som ho lyddest; Ein kann vel ikkje segja nokot paa han, som skreiv um Balach og Bileam held, at han vilde fortelja det han hadde høyrt fyr sannt, naar det var av sovoret Slag; - og naar no Motparten hev fenget forsvara seg, so bør væl den Saki vera uppgjord.                                                        
 
Bldst.