[Lysingar]

Brevsending.
           
H. P. Det er lengje sidan Fedrh. fyr 1877 var utseld.
Diktet Fridom (Sjaa Livet kor det leikar) er ikkje vitlaust. Me hev set laakare Dikt enn det. Det løner seg ikkje aa vera modlaus.
 
           
Sigurdsson-Kransen
 
vil verta utstillad i Industrihuset (Dramatiske Theater) i Akersgata i nokre Dagar fraa Sunndag 14de Marts. Kring 21de vert Kransen send til Kaupenhamn.
                       
Styret fyr det norske Samlag.