[Lysingar]

Paa Carl Warmuths Musikforlag udkommer i Slutningen af denne Maaned et lidet smukt Album Musik, til Erindring om Ole Bull, der vist med Glæde vil blive anskaffet til ethvert musikalsk Hjem. Heftet, betitlet Ole Bulls Favoritkompositioner let arrangeret for Piano, kommer til at indeholde følgende Nummere: Sæterjentens Søndag Et Sæterbesøg Polacca guerriera Adagio religioso En Moders Bøn Marschen af Violinfantasien Washingtons Minde hans smukke lille Kvarteet I ensomme Stunder og tilslut i Heftet, en enkel, gribende Sørgemarsch til Ole Bulls Minde af F. A. Reissiger. Titelen vil blive udstyret med et smukt, stort Portrait af Ole Bull, og hele Heftet, bestaaende af 3 ½ Ark stort Nodeformat (12 Sider Nodetryk), bliver leveret for den billige Pris af 1 Krone.
                       
 
Fredriksstad.
Trykt i Nikolai Olsens Boktrykkeri.