Lysingar.

Middelskole.
 
Fra førstkommende 15de August agter undertegnede i Forening med øvede Lærere at oprette en Middelskole, der skal forberede til Examen paa ét Aar 4 a 5 Timers daglig Undervisning. Der vil blive dannet et Parti for Engelsklinien og et for Latinlinien.
Betalingen billigere end ved de offentlige Skoler. Man melder sig hos Undertegnede, der meddeler nærmere Oplysninger.
           
Kristiania i Juli 1881.
S. A. Ramsvig,                       
Adr.: Osterhausgaden No. 9.