Lysingar.

Fedraheimen.
 
FEDRAHEIMEN tek iveg paa 7de Aargangen sin fraa Nyttaar.
           
Bladet vil ganga ut paa Fridom og Framgang og det norske Maal, heimlegt og høvelegt Stell paa alle Leider.
           
Det hev ymse Stykkje, Utgreidingar um kvat som høver, Skildringar fraa gamalt og nytt, Sogur og Songar, Meldingar um det, som hender, Boksjaa, Rispur og slikt.
           
Dei same Menn vil vera med og skriva i Bladet som fyrr, det vil faa meir Arbeidshjelp. FEDRAHEIMEN kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og kostar Kr. 1.10 for Fjordungsaaret.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania, Avissak.Pengar maa fylgja.           I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
           
Skrivestoga til Bladet er i Storgata 12 2dre Høgdi (Inngang fraa Nygata t. v.) Dit skal sendast Blad og Brev, som vedkjem Redaktionen.
 
 
Kun 1 én krone årlig
koster
 Morgengryet,
som er den avis, der behandler krigens afskaffelse, massemordenes ophør og menneskeslagteriets forsvinden. Morgengryetudkommer i Kristiania fra nytår 1883 og koster 1 krone årlig eller 50 øre halvårlig. Fredssamfundet: Nordisk forening mod krig står i forbindelse med redaktionen. Breve, som sendes til bladet, adresseres: Morgengryets expedition, Centraltrykkeriet, Avissag, Kristiania.
 
 
Norske Songar åt skule og heim (nye), I. Å få hjå utgjevaren, I. Bøhn (held hjå M. Skard), Foldbu, Gubrandsdalen. Pris 10 ø. + 3 postpng.; 10 for 80 ø. + 10 og 26 for 1.85 + 15; gjerna i frimerkje.
 
 
Abc-Bok
ved Andreas Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J.W. Eides Forlag,kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
            12 - i - . . .                       2.50.
            25 - i - . . .                       5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.