Lysingar.

Tele-Laget.
Møte Sundagen 25de Febr. Kafe National (Møllergata) 2dre Høgdi, ½ 9, Ordskifte.
           
 
Måndesmøde
ved Højskolen i Seljord Søndag d. 18de og Mandag d. 19de April. (D. 15813-0.40).
                       
 
Lungetæring.
De nødvendige Forholdsregler til Helbredelse opgives mod Indsendelse af 3 Kroner.
(15872-1.80). A. W. Wexels.
Pløens Gade 8, Kristiania.
 
 
Telemarkens Folkehøiskolei Seljord holder Skole for voksne Jenter fra 29de April til 29de Juli. Der undervises i Modersmaal, Historie, Jordbeskrivelse, Regning, Haandarbejde, Sang, Madlavning og Husstel. Kost og Logi 27 Kr. Maaneden, Logi alene 2 Kr., Skolepenge 4 Kr. Maaneden. Alle inden Bratsberg Amt, som indsender Vidnesbryd om Trang, faar fri Skolegang. Sengklæder maa man helst have med sig.
(D. 15798-2.60). V. Ullmann.
 
 
For 1 Dollar
vert Fedraheimen send til Amerika i 8 Maanadar.