Lysingar.

 

Kirkesanger- og lærerposten

 

i Hundsæt kreds i Aas sogn, Beitstadens præstegjeld, er ledig. Se kundgjørelsestidende No. 165.

 

 

Ein fåre”, ei soge av J. E. Maakestad,

 

kostar 50 øre, send med posten 10 øre meir. Kann tingast hjå Huseby & Co. limit., Kristiania, C. Floor, Bergen og J. E. Maakestad, Naa, Hardanger.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

  

Kristiania,

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 07.08.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum