Lysingar.

 

Skoleposten i Øverlandsheiens og Dale Kreds med til saman 12 Ugers Skoletid, og som skal besættes med en konstitueret, er påny ledig. Løn med  Kosthald Kr. 16 pr. Uge. Ansøgninger indsendes inden 3 uger fra 10de Oktober til Seljords Skolekommission.

 

 

I Seljord er ledig en Lærerpost ved en Dagsskole, som skal oprettes. Posten skal tiltrædes strax. Skolen holdes i Vinter paa to forskjellige Steder i Præstegjældet med efter Omstændigheder 9 til 12 Ugers Undervisningstid paa hvert Sted. Løn Kr. 20 pr. Skoleuge. Ansøgningerne om Posten indleveres inden 3 Uger fra Dato.

  

Seljord den 3die Oktober 1887.

 

 

Christiania Inhalations-Anstalt for Brystsvage.

 

Munkedamsveien No. 21. Aaben hver Dag frå Kl. 11-4.

 

Sølvnitrat-Inhalationer anbefales Patienter, som lider af Slim paa Lungerne (Bronchit) Asthma. Næse- og Halskatarrh, samt kronisk Spidskatarrh (Begyndelsen til Tæring). Sølvnitrat-Inhalationer ere meget rosende omtalt af Professor I. Voss, Stadsfysikus Bidenkap, Korpslæge Koren og fleire Læger i Kristiania og ansees som det mest rationelle og virkningsfulde Middel som findes mod ovennævnte Sygdomme. – Inhalations-Aparater med Tilbehør sendes efter Bestilling. Breve med indlagt Frimærke besvares.

 

 

Beste og billigaste Staalplogar med Smiejønn i Aas og Styre kauper ein billegast (Kr. 20-30.00) hjaa Agronom H. Sondbø, Seljord, Telemarken.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 22.10.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum