[Ymist.] Juleroser 1887,

 

 

som i eit Upplag paa 21,000 Ekspl. kjem ut fyrst i Desember, vert av eit sovori Innhald:

 

Skandinaviske Sagnfigurer: I. Erik Bøgh: Nissen paa Julebesøg, med Tegning af Carl Thomsen. II Henrik Pontoppidan: Mosekonen, med Tegning af G. Achen. III. Holger Drachmann: Havfruen, med Tegning af A. Jerndorff. IV. Tor Hedberg: Skovsagn, med Tegninger af Carl Larsson. V Jonas Lie: Draugen, med Tegning af A. Block. VI. Henrik Jæger: Huldren, med Tegning af Vilh. Peters. En sommarnatt, Tegning, Text og Musikk af Ernst Josephson. Carl Locher: Øresund, Farvetryk. Anne Charlotte Edgren-Leffler: Ved Nääs Slöjdseminarium, med 9 Vignetter. Bruno Liljefors: Fortabt. Ungdoms Portrætter: Skuespillerinden Fru Lucie Wolf. Billedhugger M. Skeibrok. Forfatterinden Ernst Ahlgren (Fru Benedictson). Maleren Carl Larsson. Skuespiller Fredrik Deland. Skuespiller Sigvard Gundersen. Maleren, Professor Carl Bloch. Forfatteren C. Hostrup. Dr. G. Brandes. Komponisten N W Gade. Forfatterinden Fru Agrell Skuespillerinden Fru Ellen Hartmann. Billedhugger B. Bergslien. Skuespiller Knut Almlöf. Komponisten J. P. E. Hartmann. Maleren G. v. Rosen. Fhv. kgl. Skuespiller Hultmann. Skuespiller ved Christiania Theater Peter Nielsen. Skulespillerinden Fru Laura Gundersen. C. St. A. Bille. Maleren, Professor Hans Gude. Carl Møller: En Undskyldning, med Tegninger af Hans Tegner. Lorens Frølich: Stambogsblae.

 

Julerosers Skitsebogsblade: Robert Watt: Jøsses, Skitse fra Australien, med Tegning af Alfred Schmidt. O. Levertin: Czardas, med Vignet. Chr. Richardt: Fluefangeren, med Vignet. Irgens Hansen: Min første Juleaften som praktiserende Læge. M. Rosing: En Seilads, med Vignet. Per Sivle: Den Trettende. Lidt Griselitteratur med tegning af Th. Kittelsen. Axel Ender: Paa Vei til Juelgildet. Farvetryk. Oscar Björck: En Rekonvalescent. L. Budde: En Jul i en Præstegaard med Tegninger af Carl Thomsen – Omslaget tegnet af E. Rondahl. Titel og Slutningsvignet tegnede af Jenny Nyström. – I Alt 40 Foliosider. Pris: 1 Krone 50 Øre.

 

Til I. Nei! Tynnset, Østerdalen.

 

 


Frå Fedraheimen 10.12.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum