Lysingar.

 

 

Lærerpost

 

er ledig i Nordbygden og Kivle Skolekredse i Seljord med 26 ugers Skole à Kr. 12 iberegnet Kosthold. Forandringer i Kredsinddelingen forbeholdes. Ansøgninger sendes inden 31te December til Seljord Skolekommission pr. Skien.

 

(O. A. R.)

 

 

Vor Tid, tidsskrift for kristendom og samfundsspørgsmaal

 

udgivet af Herman Anker, W. Konow og V. Ullmann,

 

udkommer den 1ste og 15de i hver maaned. – Bladet koster (postporto iberegnet) kr. 1.50 for halvaaret og maa betales forskudsvis. Abonnement modtages af enhver postanstalt og af bladets expeditør Nils Næss, Kristiania.

 

(H. O. 3790).

  

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

  

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 10.12.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum