Til Vinje-Stytta

 

 

er innkomet:

M. D. . . . . . . . . . . . . . Kr. 10.00

Fyrr . . . . . . . . . . . . . . ” 287.21

Til saman Kr. 297.21

 

Til Vinje-Stytta  hev eg motteket:

Ved A. Bergo, fraa Maalvenarlaget ved Stord Seminar . . . . . Kr. 12.00

Ved Kyrkjesongar A. Feragen (Holt):

Kyrkjesongar A. Feragen . . . . . . . . ” 1.00

Lærar G. Moen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ P. Taraldsen . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ L. Goderstad . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

_ Sv. Svensen . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ Thv. Aslaksen . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ Th. Hegland . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ A. O. Goderstad . . . . . . . . . . . . . . . “ 0.50

_ L. Grindevik . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.40

_ Thormod Knutson . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

_ Nikolai Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.50

_ Anund Voje . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.50

Lærarinne Thora Olsen . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

Lærar H. Arnesen . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 0.40

Lærarinne Signe Veum . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.40

Ved H Kristofersen Lunds Skole, Saude:

H. Kristoffersen, Saude . . . . . . . . . . . . . . ” 0.50

L. Ramberg do. . . . . . . . . . . . . . . ” 0.50

A. B. do. . . . . . . . . . . . . . . “ 0.50

Joh.s T. Sundsvalen, Saude . . . . . . . . . . . . “ 0.25

K. A. Sundsvalen, do. . . . . . . . . . . . . “ 0.25

J. V. Sundsvalen, do. . . . . . . . . . . . . . “ 0.25

Thorjus Sande, do. . . . . . . . . . . . . . “ 0.25

L. D., Brunlanæs . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.25

Halvor Brækkun, Hjartdal . . . . . . . . . . . . ” 0.25

Joh.s L. Holte, Saude . . . . . . . . . . . . . . “ 0.10

T. Kaljord, do. . . . . . . . . . . . . . . . “ 0.10

Odd Eddan, Vinje. . . . . . . . . . . . . . . . “ 0.25

T. O. Hytta, Hjartdal . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

S. K. Lonnedalen, Hjartdal . . . . . . . . . . . . ” 0.25

H. Gundersen, Flaabygd . . . . . . . . . . . . .” 0.25

O. O. Ovakaasa, Lunde . . . . . . . . . . . . . ” 0.10

G. O. Ovakaasa, Lunde . . . . . . . . . . . . . ” 0.10

G. A. Sagstuen, Tinn . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.10

J. O. Moen, Rauland . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.10

T. B. Strand, Hjartdal . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

A. Kastet, Hjartdal . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.20

K. Rosheim, Saude . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.10

Leif Ramberg, Hjartdal . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

H. Jørgensen, Bamble . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

A. Leerstang, Eidanger . . . . . . . . . . . . . .” 0.25

I. T. Hvalen, Saude . . . . . . . . . . . . . . . .” 0.10

N. N., Kragerø . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 0.25

I, Chr T, Kragerø . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

Olav Myrene, Seljor . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

Hans Røysland, Tinn . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.25

Ved Landhandlar M. P. Flateland og Seminarist Tollef Gj. Kleven, Vraadal:

Tollef Gj. Kleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 0.50

Tarjei O. Vraa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 0.50

Dalene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .” 0.50

M. P. Flateland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

M. K. Tvetene, Nissedal . . . . . . . . . . . . . . ” 0.50

Tilsaman Kr. 32,59

 

 

Den 29de November 1887.

 

 

T. Floten.

 

 

Ingen, som er skuldig Bladpengar, fær ”Fedraheimen” paa Nyaaret.

 

 


Frå Fedraheimen 17.12.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum