O.E. Fylsvik

(1833-1908). Fødd i Volda. Skulehaldar og bonde.

Gav 1857 ut "Possian. Hyrderne paa Bethlehems Mark" og 1888 "Vaarblomster. Fædrelandsdigte og sange av O.E. Følsvik". I 1870- og 80-åra tok han til å skrive på landsmål. Hadde ymse kommunale ombod. På slutten av 1880-åra vart han gripen av den  religiøse vekkinga som gjekk over Sunnmøre. Mange av salmane hans vart prenta i Barstads blad "Stille Stunder". Har vore omtalt som "nærmast ein husdiktar for voldingane" (Jostein Fet). JG

Litt.: Per Aarviknes: Ætt og minne. Gamal segn og soge. I. (Volda, u.å.), s . 4-7 og 125-35.
Per Årviknes: Volda-soga. III. Gardar og slekter. Volda 1973, s. 163.